یادداشت

مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب

با توجه به گسترش مفهوم ادبیات مقاومت در ادبیات معاصر جهان به ویژه درادبیات ایران و عرب با توجه به ویزگی های خاصی این نوع گونه ادبی در جهان ودرمیان انواع ادبی گوناگون پیدا کرده است در این گفتار سعی می شود برخی مبانی و اصول اصلی ادبیات مقاومت جهان معاصر ایرانی و عرب تبین شود و تا سر حد امکان عوامل بروز و برجسته شدن این نوع ادبی در دو ادبیات مهم معاصر معرفی گردد هم چنین از بزرگان ادب مقاومت در هریک از دو ادبیات سخن به میان آید آنگاه نماد و اسطوره ها ی مهم مورد نظر شاعران و ادبیان اندیشه های خود در این نوع مهم ادبی به طور مختصر تجزیه و تحلیل شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *