اخبار

ترجمه و نشر ویژه نامه “همبستگی ملی در اندیشه و اشعار محمدحسین شهریار” به زبان آذری

ویژه نامه همبستگی ملی در اندیشه و اشعار محمدحسین شهریار شاعر برجسته ایرانی به زبان آذری ترجمه در نخجوان منتشر شد.

ابوالفضل ربیعی، وابسته فرهنگی کشورمان گفت: در این ویژه نامه سعی شده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سید محمد حسین بهجت تبریزی، مروری بر حـس‌ وطـن دوستی در شعر و اندیشه شهریار داشته باشیم.

وی افزود بیست و هفتم شهریور ماه بدین سبب روز ملی شعر و ادب پارسی نامیده شده که مصادف  با سالروز درگذشت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص و مشهور به شهریار شعر ایران است. این روز فرصتی برای پاسداشت یاد و خاطره زبان و ادبیات فارسی و اهالی فرهنگ و ادب همانند استاد شهریار است که در راستای اعتلای فرهنگ و ادب ایران زمین تلاش می نمایند.

وی افزود: میتوان براساس اشـعار فارسی و ترکی اسـتاد محمدحسـین شـهریار را یـک ایـرانی میهن دوست و پایبنـد بـه مؤلفه های فرهنگی‌ تمدن‌ ایرانی دانسـت کـه موضـعی‌ سازش‌ ناپذیر و سرسخت در مـقابل دشـمنان این آب و خاک دارد. در برهه های تـاریخی دهه بیست و سال های آغازین انقلاب اسلامی، اسـتاد شـهریار در کنار مردم ایران ایسـتاده است و علیه معدود‌ افراد‌ نا آگاه یا گمراه موضع گرفته است . سـال هــای پـر افتخـار دفـاع مقدس نیز که شاهد حضور شهریار در جمع پاسداران و رزمنـدگان جبهه های جنگ بـوده است خاطره ای است که‌ از‌ سال های‌ پایانی حیات اسـتاد در ذهـن ایرانیـان نقـش بسته و ماندگار شـده اسـت .

شـهریار، شـاعر مـلی ــ میهنـی ایرانـی‌ از‌ جملـه فرزنـد وطن دوست هست که وطن‌ و حس‌ ملی ـ میهنی را سرلوحه اعمال و رفتار و مضامین شعری خود قرار داده و در راه‌ پیشرفت‌ و وحدت جامعه خود گام برداشته‌ است.

شهریار دیدگاه وسـیع تــری در زمـینـه اتحـاد ملی‌ دارد که همه این تـلاش هـا برای‌ ایجاد‌ وحدت و یکپارچگی‌ برای‌ ساختن‌ کشـوری مستقل به دور‌ از دخالت حکومت های بـیگانه مـی باشد.

تسلط شهریار‌، به فرهنگ و ادبیات ایران، ناشـی از وحـدت اقـوام ملتی متشکل، با‌ تاریخ‌ چندین‌ هزار ساله ایست، که هـر کدام در غنا و تکامل و بـلوغ ایــن فرهنگ در قالب زبان ملی، یا ‌‌به‌ عبارت دیگر، زبان وحدت ملی زحمت کشیده و بـرای نسل های آینده این ملت‌، به‌ ارث‌ گذاشته اند. همه این ادباء و شعراء زبـان مـادریشـان، زبان فـارسی نبود. خود شهریار و پروین اعتصامی‌، در زمان معاصر، نمونه ایـن واقعیـت هستند که میتوان، صدها نام و نمونه از‌ اقوام ایرانی را آورد‌ که‌ هـر کـدام در تکامـل و رشد این زبان وحدت ملی نقش آفرین بودند. بـه هـمین جهت نیز، دشمن وحـدت ملـی ایران ، این سنگر را هدف قرار داده است . شهریار، ساخته و پرداخته فرهنگ‌ غنـی سـرزمین ایران بود، که در آن زبان ملی مانند زنجیر پیوند همه ملت شمرده شده و  اقوام ایرانی را بهم پیوند مـی دهـد.

 

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *